Wizyty w Corten Dental

 1. Strona główna

Wizyty w Centrum Stomatologicznym Corten Dental

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których znajdziesz podsumowanie najważniejszych zagadnień dotyczących wizyt w Centrum Stomatologicznym Corten Dental oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Wizyty w Corten Dental

 • Jak sprawdzić zakres usług?

  Szczegółowe informacje dotyczące zakresu usług realizowanych w Centrum Stomatologicznym Corten Dental są dostępne:
  • w każdej placówce Centrum Stomatologicznego Coreten Dental
  • na stronie internetowej cortendental.pl w dziale dotyczącym oferty CD.

  Zakres usług można również sprawdzić kontaktując się telefonicznie z wybranym Centrum Stomatologicznym. Pełna lista kontaktów dostępna w na stronie cortendental.pl w zakładce „Oddziały”.
  Za usługi komercyjne zapłacisz zgodnie z zasadami i cennikiem obowiązującym w danej placówce. Cennik usług stomatologicznych również jest dostępny na stronie cortendental.pl.

 • Jak umówić się na wizytę w Centrum Stomatologicznym Corten Dental?

  Pacjent może umówić się na wizytę:
  internetowo – po zalogowaniu się do Portalu Pacjenta, lub mailowo wypełniając formularz na stronie cortendental.pl po uprzednim kliknięciu „Umów wizytę”
  telefonicznie, dzwoniąc pod numer wybranej placówki, których numery kontaktowe znajdują się na stronie cortendental.pl w zakładce „Oddziały”
  osobiście, bezpośrednio w centrum stomatologicznym (adresy dostępne na stronie cortendental.pl w zakładce „Oddziały”).

 • Jak odwołać umówioną wizytę?

  Jeśli nie możesz z jakichś powodów pojawić się na umówionej wizycie, bardzo prosimy o jej odwołanie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ dzięki temu inny Pacjent może skorzystać z pomocy naszego dentysty.

  Odwołać wizytę możesz na kilka sposobów:
  • wysyłając zwrotny SMS z tekstem NIE w odpowiedzi na SMS z potwierdzeniem wizyty (jeżeli masz zaplanowaną więcej niż jedną wizytę, prosimy o wskazanie, która z nich powinna zostać odwołana)
  • za pośrednictwem Portalu Pacjenta
  • kontaktując się z telefonicznie z Centrum Stomatologicznym, w którym masz umówioną wizytę
  osobiście, bezpośrednio w placówce

 • Jakie są możliwe rodzaje płatności?

  W Centrum Stomatologicznym Corten Dental honorujemy takie rodzaje płatności jak:

  • gotówka
  • karty płatnicze
  • e-płatności (szybkie przelewy)
  • system ratalny
  • przelew bankowy

  Szczegółowe informacje o formach płatności znajdziesz tutaj.

Dokumentacja medyczna

 • Jak mogę odebrać swoją dokumentację medyczną?

  Pacjent może odebrać swoją dokumentację medyczną:

  • osobiście w placówkach Centrum Stomatologicznego Corten Dental (po okazaniu dokumentu tożsamości np. dowód osobisty, paszport)
  • przez osobę upoważnioną wskazaną przez Pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości
  • przez przedstawiciela ustawowego za okazaniem ważnego dokumentu
 • Czy inna osoba może odebrać wyniki badań w moim imieniu?

  Tak. Aby osoba inna niż właściciel badań mogła odbierać wyniki, niezbędne jest pozostawienie w Centrum Stomatologicznym Corten Dental upoważnienia, którego wzór można pobrać tutaj.

 • W jakiej formie mogę odebrać swoją dokumentację?

  Za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość Centrum Stomatologiczne Corten Dental udostępnia dokumentację medyczną:

  • do wglądu w Przychodni w obecności lekarza
  • poprzez sporządzenie kopii dokumentacji*
  • poprzez wyciąg lub odpis dokumentacji*

  *Wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości naliczonej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS oraz zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

  Aktualne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

  • 0,30 zł za 1 stronę kopii
  • 8,44 zł za 1 stronę odpisu/wyciągu

  Opłaty za sporządzenie duplikatów wynoszą:

  • 8,50 zł za duplikat karty szczepień (karty uodpornienia)
  • 30,00 zł za duplikat Książeczki Zdrowia Dziecka
Skip to content