Implantologia stomatologiczna to dziedzina zajmująca się wszczepianiem implantów zębowych, czyli tytanowych wkładek, które są osadzane w kości szczęki lub żuchwy w celu zastąpienia brakujących zębów. Oto kilka istotnych informacji na temat implantologii:

  • Wkłady implantów: Implanty zębowe są stosowane do zastąpienia pojedynczych brakujących zębów, utrzymywania protez ruchomych lub odbudowy całych łuków zębowych.
  • Proces wszczepienia: Procedura wszczepienia implantu zębowego obejmuje umieszczenie tytanowej śruby w kości szczęki lub żuchwy, która po zagojeniu staje się trwałą podporą dla korony zęba.
  • Zastosowanie: Implantologia jest stosowana zarówno w przypadku braku pojedynczych zębów, jak i całych łuków zębowych, zapewniając stabilne i trwałe rozwiązanie dla pacjentów.
  • Zalety: Implanty zębowe mogą poprawić funkcję żucia, estetykę uśmiechu oraz samopoczucie pacjenta, a także zapobiegać zanikowi kości, który może wystąpić w wyniku braku zębów.
  • Wskazania: Implanty zębowe mogą być zalecane dla pacjentów, którzy utracili zęby z powodu urazu, próchnicy lub innych problemów stomatologicznych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące implantologii stomatologicznej, warto skonsultować się z implantologiem, który udzieli odpowiednich informacji i zaleceń, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i warunki zdrowotne pacjenta.

Skip to content