Partnerzy – Instytucje Publiczne

 1. Strona główna

Współpraca z instytucjami państwowymi i szkołami

W ramach opieki stomatologicznej współpracujemy z instytucjami państwowymi oraz podmiotami edukacyjnymi. Chętnie:

 • prowadzimy gabinety stomatologiczne w szkołach
 • bierzemy udział w projektach promujących zdrowie
 • wspieramy akcje charytatywne

Szkolny gabinet stomatologiczny

Centrum Stomatologiczne Corten Dental umożliwia profilaktyczną opiekę stomatologiczną nad dziećmi i młodzieżą w szkole, którą sprawuje higienistka szkolna zwykle w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Świadczenia higienistki szkolnej obejmują m.in:

 • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej
 • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej

Higienistka szkolna opiekuje się dziećmi i młodzieżą szkolną do ukończenia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Szczegółowe dane dostępne tutaj.

 

 

Główni Partnerzy Instytucje publiczne i szkoły

 • Corten Dental jest partnerem medycznym II Oddziału ZUS w Warszawie oraz Oddziałem w Radomiu. Współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych m.in. w zakresie świadczeń Medycyny Pracy.

 • Narodowy Fundusz Zdrowia pełni w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika. Dzięki środkom z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym. Centrum Stomatologiczne Corten Dental realizuje umowę z NFZ m.in. w zakresie świadczeń stomatologicznych.

 • Miasto stołeczne Warszawa jest partnerem Corten Dental w realizowaniu programów i projektów dotyczących usług zdrowotnych i promocji zdrowia wśród mieszkańców Warszawy. Do wspólnych programów należą m. in. program profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom („Zdrowie, Mama i Ja”) i grypie („Grypa 65+”). Mieszkanki Warszawy mogą również zapisać się w Centrum Stomatologicznym Corten Dental na refundowane zajęcia szkoły rodzenia.

 • Obejmujemy opieką medyczną uczniów i pracowników II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu.

 • Centrum Stomatologiczne Corten Dental współpracuje z Gminą Miasta Radom w ramach świadczenia kompleksowej opieki medycznej wybranym podmiotom Gminy oraz jej na płaszczyźnie jej działalności lokalnej. Zakres współpracy obejmuje m.in. realizowanie świadczeń z zakresu Medycyny Pracy.

 • Z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nawiązaliśmy współpracę w zakresie Medycyny Pracy. Obejmujemy opieką medyczną pracowników Urzędu.

 • Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie współpracuje z Centrum Stomatologicznym Corten Dental w zakresie Medycyny Pracy. Obejmujemy opieką medyczną pracowników Szkoły.

 • VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Radomiu współpracuje z Centrum Stomatologicznym Corten Dental w zakresie opieki lekarza i pielęgniarki Medycyny Pracy.

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym. Praca w Ośrodku ukierunkowana jest na stosowanie specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii. Corten Dental obejmuje opieką medyczną pracowników ośrodka.

   

 • Współpracujemy z IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu w zakresie świadczeń Medycyny Pracy.

 • W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu umożliwiamy uczniom korzystanie z opieki medycznej pielęgniarki szkolnej oraz gabinetu pielęgniarskiego.

 • Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałem Integracyjnym im. Mikołaja Reja w Radomiu współpracuje z Centrum Stomatologicznym Corten Dental w zakresie świadczeń Medycyny Pracy.

Skip to content